Gedizli Mehmed Efendi Paneli Basın Açıklaması Yapıldı.

Gedizli Mehmed Efendi Paneli Basın Açıklaması Yapıldı.

DPÜ İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİMAM)  ile İlahiyat Fakültes itarafından düzenlenen ve Gediz Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı "Gedizli HafızMehmed Efendi Paneli" basın açıklaması yapıldı. 

Basınımızın Değerli Temsilcileri

Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve DPÜ İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİMAM) şehrimizin tarihi ve kültürel dinamiklerini ve medeniyetimizin hafızası olan şehrin değerlerini bilimsel etkinliklerle tanıtmayı kendisine hedef edinmiştir. Bu hedefin bir sonucu olarak “Ahteri ve Dönemi”, “Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği” sempozyumları, Abdullah-ı İlâhi Paneli vb. bilimsel etkinlikler düzenleyerek kültür ve medeniyet değerlerimizin anlaşılmasına hizmet etmeyi çalışmıştır.

Yine bu amacın bir neticesi olarak Kütahya’ya bağlı  Gediz’de doğmuş bir değeri tanıtmak ve akademik camianın dikkatine sunmak için  11 Haziran 2015 Perşembe günü “Gedizli Hafız Mehmed Efendi Paneli’” düzenliyoruz.

Gedizli Mehmed Efendi (Gedûsî), 1752 yılında Gediz’de dünyaya gelir.  Baba ve anne tarafından ilimle meşgul bir ailede dünyaya gelen Gedûsî, şecere kütük kayıtlarına göre hem anne hem baba tarafından seyyiddir. Küçük yaşta babasını kaybeder. Hocasının ölümünden sonra akrabaları tarafından İstanbul’a götürülür. Burada hafızlığını tamamladıktan sonra ilim tahsiline başlar. Bir müddet sonra önce müderris yardımcısı (Muid) daha sonra çeşitli medreselere müderris olarak tayin edilir.  1791 yılında Karlova’nın Kubsi beldesinde hâkimlik görevine başlar ve çeşitli beldelerdeki naiblik (hakimlik) görevinin ardından askeri kassamlık görevinde bulunur. 1813’te Bağdat ve 1817’de Filibe kadılığına getirilir. 1826 yılında ise fetvâ eminliği görevine tayin edilir. 1836 yılında Anadolu Kazaskerliği payesi alan Gedûsî, 1837 yılında İstanbul’da vefat eder.

Gedizli Mehmed Efendi aynı zaman­da velûd bir müelliftir. Fetvaların sade­leştirilmesi ve Türkçeleştirilmesi çalış­malarına bizzat katılmış, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması kararında aktif rol oynamıştır. Özellikle Bağdat kadılığı ve fetva eminliği dönemlerinde verimli te­lif çalışmaları yapmıştır. Tasavvufla da­ha yoğun olarak ilgilenmesi de bu döne­me rastlar. Ayrıca hat sanatında maha­ret sahibi olduğu ve birçok eseri istin­sah ettiği kaydedilmektedir.

İşte düzenleyeceğimiz bu panelle; Osmanlı Devleti’nde önemli vazifelerde bulunmuş önemli bir ilim insanını tanıtmayı, geçmiş ve gelecek arasında kurulacak olan irtibatla genelde ilimizin özelde Gediz’in manevi değerlerine sahip çıkmayı, yaşatmayı ve bunların örnek alınmasını sağlamayı, Kütahya ve ilçelerinin kültürünün daha yakından tanınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu projemize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Sayın Gediz Belediye Başkanımız Dr. Mehmed Ali Saraoğlu’na, Gediz halkına teşekkür ederiz. Bu konudaki çabalarımıza tanıklık eden siz değerli basın mensuplarına, Üniversitemiz, Fakültemiz ve Dimam’ın düzenlediği etkinliklere gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, bu desteklerinizin devamını dileriz.

 

 

Prof. Dr. Bilal Kemikli                                                          

DPÜİF Dekanı                                                                              

Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2015, Perşembe