Misyon ve Vizyon

Merkezin amacı; İslam medeniyeti üzerine araştırmalar yaparak İslam medeniyeti ile ilgili çalışmaları yürütmek, konuya ilişkin uluslararası hakemli akademik dergi, kitap ve benzeri Türkçe, Arapça ve İngilizce yayınlar hazırlamak, modern ve klasik kültüre ait kaynak eserlerin dilimize kazandırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek, İslam medeniyeti konulu araştırmaları teşvik etmek, kültürlerarası etkileşime katkıda bulunmak, İslam medeniyeti konusunda araştırma yapan öğrenci ve akademisyenlere destek olmak, Üniversitedeki ilgili bölümlerle işbirliği yapmaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2020, Salı